ju11net官方网站

Contact us
Address:Road 3, huitong industrial park, jinzhong development zone, shanxi demonstration zone, jinzhong city, Shanxi Province
Phone:0354-2438002    (0)13603540002
Fax:0354-2430660
Email:sxtxyl@126.com
Open an account:Pufa jinzhong branch 56010154500000479
Ein:9114070274602667XN